Život je cesta. "Jsme na tomto světě proto, abychom do něj přinášeli dobro, lásku, světlo. Jsme ve škole, která nemá prázdnin. Jsme na cestě. Jen na nás záleží, zda dojdeme k cíli."

Záznamy: 1 - 6 ze 6

Fotogalerie: Úvod

        Pocházím ze severní Moravy. V roce 1984 jsem absolvovala na Universitě Palackého v Olomouci, obor TV - OV. Stále více, kromě sportu,  mě   přitahovala krása francouzského jazyka, a proto jsem ji začala studovat na na Univerzitě T.G. Masaryka v Brně, kde jsem toto náročné studium ukončila státní zkouškou v roce 1994. Vyučuji své žáky a studenty více než 30 let. Nejprve jsem učila 1 rok na severní Moravě, pak 10 let na Základní škole Jiráskova ve Vysokém Mýtě a od roku 1995 působím na Gymnáziu Otmara Vaňorného.

        Francouzský jazyk

        Především se věnuji francouzskému jazyku. Mou snahou je, ukázat žákům, jak je tento jazyk krásný, i když začátky nejsou nijak lehké. Obtížná je nejen výslovnost, ale i gramatika, porozumění mluvenému textu - i proto se snažím vyučovat tento jazyk moderněji - hravou formou, pomocí písniček a také hlavně metodou tzv."superlearningu" (viz. dále francouzština).  Pokud se však studenti připravují pravidelně, i po čtyřletém studiu mohou bezpečně zvládnout maturitu. Mnoho mých absolventů dnes studuje francouzštinu na vysokých školách, některým studentkám Fracie učarovala natolik, že se tam vzdělávají a žijí natrvalo.

      Fontenelle:  "Le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi."    

        Tělesná výchova 

    Ota Pavel: "Bez sportu není život."                                                                                                                                                                  

        Od mládí miluji sport, proto jsem vystudovala tělesnou výchovu. Do svých 25 let jsem se závodně věnovala lehké atletice, především krátkým tratím a skoku dalékému. Ráda hraji volejbal, plavu, jezdím na kole a lyžuji. Od roku 1994 se věnuji jógovým cvičením. Jsem cvičitelkou III.tř. a v Praze na FTVS UK jsem absolvovala v roce 2002 cvičitele II. tř. Ve Vysokém Mýtě jsem v roce 1997 založila pobočku Školy jógy Karakal Frýdek - Místek. Zároveň jsem garantem pro vzdělávání učitelů jógy II.tř, potvrzené Ministerstvem školství. Jsem přesvědčena o tom, že jakýkoli pohyb by se měl provádět s radostí, proto se snažím do hodin Tv vnášet pohodu, relaxaci a také úsměv. I z tohoto důvodu vedu ve škole kroužek jógy. Pokud se člověk začně věnovat jógovým cvičením od mládí, pak se jeho zdraví utvrdí a může se stát neprůstřelným. Zároveň se zlepšují i jeho koncentrační schopnosti, lépe se učí a dosahuje tak výborných výsledků ve vzdělání. 

        Ota Pavel: " Jen ten zápas je ztracen, který je ztracen v našem srdci."

                             

        Občanská výchova

    Tento náročný předmět jsem vyučovala 10 let na základní škole, v současné době jej nevyučuji.