Superlearning

 

FRANCOUZSKY HRAVĚ A S ÚSMĚVEM :

„Když je to možné, nechť vše je vnímáno všemi smysly, věci viditelné očima, věci slyšitelné ušima, věci čichatelné nosem, věci chutnatelné jazykem. Když je to možné, nechť vše je vnímáno všemi smysly společně. Nechť se tak děje….Nic není v rozumu, co nebylo ve smyslech.“

                                                                J. A. KOMENSKÝ : Didaktika  Magna                              

                                  

         Máte sen, že byste se chtěli učit lehce, s radostí , rádi a opravdu si budete pokud možno,  co nejvíce pamatovat ?

            Nabízím Vám metodu superlearningu při výuce francouzštiny.

            Tuto metodu, však můžete použít v jakémkoli předmětě, jen vědět, jak na to!!!

            Úplně jednoduché, to možná pro někoho nebude, protože je třeba pracovat s uvolněním těla - relaxací, správnou hudbou a vírou, že tato            technika opravdu funguje.