Moderní trendy ve výuce

Při výuce francouzského jazyka využívám kromě superlearningu - /tato metoda je popsána výše/, prezentace zpracované v Power Pointu. Studenti se tak zajimavým způsobem dovídají informace o reáliích Francie, procvičují si gramatiku a rozšiřují slovní zásobu.

Fotogalerie: Moderní trendy ve výuce