Zaměření Tv

 

     Gymnázium není specializovaná škola se zaměřením na sport. Tomu odpovídá i počet hodin Tv - na nižším gymnáziu jsou to 3 hodiny a na vyšším jen pouhé dvě. Přesto však ve školním vzdělávacím plánu pro Tv máme zařazeny takřka všechny odvětví sportu:

- lehká atletika

- sportovní a moderní gymnastika

- kolektivní hry: odbíjená, kopaná, basketbal, fotbal, floorbal, brandboll

- plavání

- cykloturistický kurz

- lyžařské kurzy

        Studenti se mohou účastnit zájmových kroužků: odbíjená a jógová cvičení, které vyučující vedou bez nároků na mzdu.